1

Melodia

Wczesna jesień – oto moja pora.
Siwy ranek – kolor mego wzroku.
Siedzę w miłej kawiarni jak w obłoku,
Mógłbym tak do wieczora.

Tak najlepiej: siąść w cukierni rankiem
I patrzeć, jak ulica chodzi.(…)

A to wszystko razem jest melodią,
I melodii chwile są rade.
Cudzoziemka w palcie kraciastym
Śpiewnie, ślicznie zamawia „szokolade”.(…)

Julian Tuwim

Torunianka Café powstała na ulicy Franciszkańskiej 16 w wyniku marzenia o miejscu, które swoją atmosferą pozwoli cofnąć się w czasie do lat trzydziestych ubiegłego wieku.  Kawiarnia odgrywała ważną rolę w dwudziestoleciu międzywojennym – była miejscem spotkań artystów, poetów,  miejscem tętniącym życiem kulturalnym. Naszym pragnieniem jest, aby wytworzyć w Toruniance klimat, który pozwoli na powrót poczuć magię tamtych czasów przy aromacie świeżo zaparzonej kawy.